Jesteś tutaj:
 
 
 

Regulamin

- Regulamin -

 1.INTERNETOWY SKLEP ŚLUBNY działa w formie wysyłkowej poprzez witrynę internetową www.fabrykaslubu.pl 

2.Klient dokonując zakupów w naszym sklepie zobowiązuje się do uiszczenia opłaty i odbioru zamówionego towaru oraz uiszczenia kosztów przesyłki.

3.Po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnego terminu istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionych produktów.

4.Sklep realizuje wyłącznie zamówienia poprawnie wypełnione (włączając podanie adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego).

5.Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia klienta, który nie podał wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości, co do ich poprawności.

6.Sklep informuje klienta o przyjęciu zamówienia drogą e-mail, a w razie potrzeby w formie telefonicznej.

7.Ceny produktów podane są w PLN, i są cenami brutto.

8.Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów oraz aktualizacji oferty produktów.

9.Zamówienia w naszym sklepie internetowym są przyjmowane całodobowo, we wszystkie dni roku, jednak są one realizowane w dni robocze, w terminie najbliższym z możliwych, jeżeli zamówienie zostało złożone w dzień wolny od pracy (niedziele, święta).

10.W przypadku chwilowego braku produktu nasz handlowiec niezwłocznie skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia terminu realizacji zamówienia.

11.Klient proszony jest o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe oznaczenie: wzoru, koloru lub rozmiaru zamawianego towaru. Prosimy wpisać wybrany wzór/rozmiar/kolor w KOMENTARZACH podczas wysyłania zamówienia.

12.Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dostarczenia  przesyłki, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest na stronie www.fabrykaslubu.pl poniżej reulaminu 

W oświadczeniu należy umieścić informację dotyczącą numeru zamówienia, dane osoby zamawiającej oraz numer konta bankowego, na jaki  ma zostać zwrócona zapłata.

13. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

14.. Prawo odstąpienia, wskazane w ust. 1 powyżej, nie dotyczy towarów: psujących się; prasy; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta (spersonalizowanych) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; nie dotyczy również usług wykonanych na wyraźną zgodę Zamawiającego.

15.. Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

16.Zwrot towarów powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Fabryka Ślubu, Słowackiego 41, 38-100 Strzyżów: 

17.NIE ODBIERAMY ŻADNYCH ZWROTÓW PRZESŁANYCH NA ADRES FIRMY ZA POBRANIEM.

18.Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu są rozpatrywane po przedstawieniu protokołu reklamacyjnego spisanego wraz z dostarczycielem. Należy dokładnie sprawdzić towar w obecności dostarczyciela. Bez protokołu reklamacyjnego reklamacja nie będzie uwzględniona.

19.Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub osobiście w siedzibie firmy.

20.W przypadku wykrycia wady podczas użytkowania produktów w ciągu 2 lat od momentu dostarczenia przesyłki Klient ma prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Niezgodność należy zgłosić nie później niż po 2 miesiącach od momentu jej wykrycia.  Prosimy o odesłanie do nas przesyłki wraz z krótkim opisem wady. Sklep zobowiązuje się do usunięcia wady w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, a jeżeli będzie to niemożliwe to do zwrotu całej wpłaconej kwoty lub do wymiany produktu na nowy.  

21.Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji gdy podana cena towaru będzie nie prawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

22.Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie zostaną ujawnione innym osobom ani innym podmiotom (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Zgodnie z tą ustawą klient ma prawo do wglądu w swoje dane do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

23.Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach ewidencji sprzedaży wyłącznie przez nasz sklep. Zgody na przetwarzanie takich danych wymaga ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 833).

24.Regulamin obowiązuje od dnia 2014-12-25.

 Prawem właściwym jest prawo polskie, w szczególności: Kodeks cywilny i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

25.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw mających zastosowanie do działalności handlu hurtowego. 

26.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd w Szczecinie w Polsce

 

 

 

Zawartość koszyka


Ilość: 0
Koszt całkowity: 0,00 zł

Ilość: 0
0,00 zł

Produkty Polecane

Produkty Wybrane

 • Świece
  Świece
  Ślubna biało-bordowa świeca stołowa ze złotą aplikacja, 30 cm, 1szt. (kod-s4).
  3.70 zł
 • Świece
  Świece
  Ślubna biała świeca stołowa ze złotą aplikacja, 30 cm, 1szt. (kod-s1).
  3.70 zł
 • Kotyliony
  Kotyliony
  Przypinki serca - krem kokardka opakowanie 50 szt. (kod-ps0)
  33.00 zł

  

 

    

 

 

 

       

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem